»Zato jim govorim v prilikah,

ker gledajo, pa ne vidijo,

poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo.«

(Mt 13,13)


 

V nastjanju

 

Rokopis knjižice (v nastajanju) 'LUCIJINA POT V SVET FIZIKE' opisuje fizikalne pojave, zavite v romantično zgodbo. Zahtevnejši fizikalni pojavi (relativnost, hitrost svetlobe) in tudi dileme vezane na to področje fizike so opisani kar se da preprosto in razumljivo, da jih lahko razume srednješolec.  Več ...

                                                      

PHYSICS AT THE THRESHOLD OF OVERHAUL

Time and the speed of light are the concepts on which a good part of physics is based. The strength of physics is commensurate with the strength of their definitions. The article highlights the vagueness of their conceptions and hence the need for an overhaul of physics.  html    pdf

 

Knjige  /  Books: 

 

 Potovanje v središče atoma

PDF         EPUB

Knjižica podaja hipotetični model razgradnje atoma do najmanjšega snovnega delca. Model temelji na poznanem fizikalnem znanju in meritvah, ki pa jih avtor povezuje na nov način. Kvantna fizika podaja enega od možnih modelov atoma, ne odgovarjajo pa na vprašanja, zakaj so atomske orbite ravno takšne, kot so, zakaj elektron okrog atomskega jedra lahko kroži, ne da bi seval energijo, zakaj imajo elektroni vsi enako maso in zakaj ravno takšno. Za uspešne odgovore je celo treba vpeljati nekatere nove pojme. 

 

 

 

Zastrto vesolje

PDF       EPUB

Knjižica odgovarja na vprašanja: kaj je energija, kaj ustvarja maso snovi in gravitacijo, opisuje zgradbo snovisvetlobo in njene lastnosti, kvantne zakonitosti, izvor vesolja, kako nastane strela, … Fizikalne zakonitosti praviloma veljajo na omejenem področju, zato knjižica opozarja, kako moramo presojati njihovo veljavnost. Opozarja kako so o naravnih pojavih razmišljali filozofi od Aristotela do Kanta in drugih. Bralec bo težko sledil vsebini knjižice, če se z avtorjem ne poda tudi na fizikalna brezpotja.

 

 

 

 

 

 

Essay on Light

in honour of The International Year of Light 2015

Light attracts painters, photographers, architects, and especially physicists and astronomers. This is an essay on the physical properties of light.

We believe that the speed of light in vacuum is the same in all situations, which is difficult to grasp by reason. We have the feeling that light is understood by only a few individuals, however, this is not the case. Thus, let us unveil measurements and knowledge that shall illuminate the physical properties of light.

In the first part of the book the author's view of the structure of light waves is described, while in the second part the methods of measuring the speed of light are analyzed by pointing out their strength and weakness. At the same time it puts forward suggestions for new measurements. 

 

 

 

 Esej o svetlobi

Svetloba pritegne likovnike, fotografe, arhitekte, fizike, astronome itd. To pa je esej o fizikalnih lastnostih svetlobe.

Hitrost svetlobe naj bi bila v vakuumu enaka v vseh razmerah. Razum temu težko sledi, zato nas obdajajo občutki, da fizikalne lastnosti svetlobe razumejo le redki posamezniki. Pa ni tako. Razkrijmo torej meritve in znanja, ki pojasnijo lastnosti svetlobe.

Opisan je pogled na sestavo svetlobnega valovanja, v nadaljevanju pa so analizirane metode poznanih meritev hitrosti svetlobe, izpostavljene njihove prednosti in slabosti ter podani predlogi za dodatne nove meritve hitrosti svetlobe. 

 

 

 

 

 The EM properties of light

The size of spectral line shifts, caused by moving light sources, as quoted in various scientific articles, clearly depends on the choice of the measuring instrument. The Fabry-Perot interferometer (FPI) responds differently to the changes of speed of  light source as the spectrometer based on diffraction grating    more

 

 

 

 

 

 

Franc Rozman je diplomiral na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, leta 1973. Po študiju se je zaposlil v oddelku raziskave in razvoj v Iskratelu, kjer je bil vodilni načrtovalec programskih rešitev. Objavil je več člankov o izvirnih rešitvah, med katerimi so bili tudi patenti. Razvil je programsko opremo na temelju umetne inteligence za učenje jezikov. Vmes se je poglabljel v zakonitosti fizike, v povezavi s filozofijo. Objavil je več knjig povezanih s to temo. Od leta 2010 je neodvisen raziskovalec na področju fizike.
 
fr.rozman@gmail.com

 

 

  

"Nova veda lahko vznikne iz vede, ki je prišla v slepo ulico. Najpomembnejša odkritja pogosto napravijo ljudje, ki so prešli meje svojih ozkih specialnosti. Problemi, ki vznemirjajo te teoretike niso splošno priznani. Zavračajo jim teme doktoratov ali pa jim ne objavljajo člankov. Sprejmejo tveganje za svojo kariero. To so svobodomisleci, ki ne morejo razložiti, kam jih vodi pot in ki se še celo svojim kolegom bojijo povedati, kaj počnejo.  

James Gleick   

Nekega dne je oko reklo: »Za dolinami vidim goro. Ali ni čudovita?« Uho je prisluhnilo in reklo: »Kaj je gora, ne slišim je.« Potem je rekla roka: »Zastonj jo hočem prijeti. Nobene gore ne najdem.« Nos je rekel: »Nič ne voham, tu ni gore.« Tedaj se je oko obrnilo v drugo smer. Ostali pa so še naprej razpravljali in zaključili: »Z očesom nekaj ni v redu.«      

 Kahil Gibran

Vsakič, ko se zbudiš radovednost, vzemite trenutek v si jo potolažite; če dovolite, da mine, se želja lahko nikoli ne povrne v tistega nikoli ne boste izvedeli.  

William Wirt