»Zato jim govorim v prilikah,

ker gledajo, pa ne vidijo,

poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo.«

(Mt 13,13)

 

Na tej strani objavljene knjige so v prodaji na strani 

 https://www.galarna.si

na telefonski številki 040 922 521  in v bolje založenih knjigarnah

 

Osvoboditev ukleščene svetlobe

Hitrost svetlobe je osnovna fizikalna konstanta. Podaja hitrost, s katero se le-ta širi v praznem prostoru. Fizikalna veda svetlobi določa vedno enako hitrost, tudi kadar to z meritvami ni utemeljeno. Fizika ne posveča pozornosti ločenemu merjenju frekvence in valovne dolžine svetlobe, čeprav take meritve tehnološko niso zahtevne in bi na široko odprle obzorja razumevanja hitrosti svetlobe. Ločeno merjenje frekvence in valovne dolžine svetlobe nedvoumno pojasni, kako gibanje vira svetlobe, magnetno polje ali gravitacija vplivajo na hitrost svetlobe..  Več 

 

Hitrost svetlobe v krivini optičnega vlakna

Svetloba je v krivini optičnega vlakna izpostavljena radialnim pospeškom. Cilj meritve je raziskava, kako krivina optičnega vlakna vpliva na hitrost svetlobe v njej. Sprememba hitrosti svetlobe kot posledica radialnega pospeška svetlobe je v nasprotju s fizikalno vedo. Članek podaja način merjenja in rezultate meritve vpliva radialnega pospeška na hitrost svetlobe v krivini optičnega vlakna.  Več

 

Novo na spletni strani

 

Knjige  /  Books:  

 

 

Fizika na pragu prenove

Romantična srednješolska znanstveno fantastična zgodba, kjer umetna inteligenca srednješolcema pomaga pri raziskovanju fizikalnih znanj, kot je gravitacija, lastnosti fotona, hitrost svetlobe ter relativnost časa in prostora.

 

 

 

 

 

 

 Potovanje v središče atoma

PDF         EPUB

Knjižica podaja hipotetični model razgradnje atoma do najmanjšega snovnega delca. Model temelji na poznanem fizikalnem znanju in meritvah, ki pa jih avtor povezuje na nov način. Kvantna fizika podaja enega od možnih modelov atoma, ne odgovarjajo pa na vprašanja, zakaj so atomske orbite ravno takšne, kot so, zakaj elektron okrog atomskega jedra lahko kroži, ne da bi seval energijo, zakaj imajo elektroni vsi enako maso in zakaj ravno takšno. Za uspešne odgovore je celo treba vpeljati nekatere nove pojme. 

 

 

Journey to the Centre of the Atom  

EPUB

 

The hypothetical model of decomposition of the atom into the smallest particles of matter.

Summary: The booklet leads the reader into the depths of the atom through the discovering of the electromagnetic field. It gives a hypothetical model of decomposition of the atom into the smallest particles of matter. It describes the combining them into electrons, quarks and atomic nuclei. It explains the forces that create and combine these particles. The model is based on current knowledge of physics and measurement; however, it combines this knowledge in a new and original way.

 

 

Zastrto vesolje

PDF       EPUB

Knjižica odgovarja na vprašanja: kaj je energija, kaj ustvarja maso snovi in gravitacijo, opisuje zgradbo snovisvetlobo in njene lastnosti, kvantne zakonitosti, izvor vesolja, kako nastane strela, … Fizikalne zakonitosti praviloma veljajo na omejenem področju, zato knjižica opozarja, kako moramo presojati njihovo veljavnost. Opozarja kako so o naravnih pojavih razmišljali filozofi od Aristotela do Kanta in drugih. Bralec bo težko sledil vsebini knjižice, če se z avtorjem ne poda tudi na fizikalna brezpotja.

 

 

 

 

 

 

Essay on Light

in honour of The International Year of Light 2015

Light attracts painters, photographers, architects, and especially physicists and astronomers. This is an essay on the physical properties of light.

We believe that the speed of light in vacuum is the same in all situations, which is difficult to grasp by reason. We have the feeling that light is understood by only a few individuals, however, this is not the case. Thus, let us unveil measurements and knowledge that shall illuminate the physical properties of light.

In the first part of the book the author's view of the structure of light waves is described, while in the second part the methods of measuring the speed of light are analyzed by pointing out their strength and weakness. At the same time it puts forward suggestions for new measurements. 

 

 

 

 Esej o svetlobi

Svetloba pritegne likovnike, fotografe, arhitekte, fizike, astronome itd. To pa je esej o fizikalnih lastnostih svetlobe.

Hitrost svetlobe naj bi bila v vakuumu enaka v vseh razmerah. Razum temu težko sledi, zato nas obdajajo občutki, da fizikalne lastnosti svetlobe razumejo le redki posamezniki. Pa ni tako. Razkrijmo torej meritve in znanja, ki pojasnijo lastnosti svetlobe.

Opisan je pogled na sestavo svetlobnega valovanja, v nadaljevanju pa so analizirane metode poznanih meritev hitrosti svetlobe, izpostavljene njihove prednosti in slabosti ter podani predlogi za dodatne nove meritve hitrosti svetlobe. 

 

 

 

 

 The EM properties of light

The size of spectral line shifts, caused by moving light sources, as quoted in various scientific articles, clearly depends on the choice of the measuring instrument. The Fabry-Perot interferometer (FPI) responds differently to the changes of speed of  light source as the spectrometer based on diffraction grating    more

 

 

 

 

 

 

Franc Rozman je diplomiral na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, leta 1973. Po študiju se je zaposlil v oddelku raziskave in razvoj v Iskratelu, kjer je bil vodilni načrtovalec programskih rešitev. Objavil je več člankov o izvirnih rešitvah, med katerimi so bili tudi patenti. Razvil je programsko opremo na temelju umetne inteligence za učenje jezikov. Vmes se je poglabljel v zakonitosti fizike, v povezavi s filozofijo. Objavil je več knjig povezanih s to temo. Od leta 2010 je neodvisen raziskovalec na področju fizike.
 
fr.rozman@gmail.com

 

 

  

"Nova veda lahko vznikne iz vede, ki je prišla v slepo ulico. Najpomembnejša odkritja pogosto napravijo ljudje, ki so prešli meje svojih ozkih specialnosti. Problemi, ki vznemirjajo te teoretike niso splošno priznani. Zavračajo jim teme doktoratov ali pa jim ne objavljajo člankov. Sprejmejo tveganje za svojo kariero. To so svobodomisleci, ki ne morejo razložiti, kam jih vodi pot in ki se še celo svojim kolegom bojijo povedati, kaj počnejo.  

James Gleick   

Nekega dne je oko reklo: »Za dolinami vidim goro. Ali ni čudovita?« Uho je prisluhnilo in reklo: »Kaj je gora, ne slišim je.« Potem je rekla roka: »Zastonj jo hočem prijeti. Nobene gore ne najdem.« Nos je rekel: »Nič ne voham, tu ni gore.« Tedaj se je oko obrnilo v drugo smer. Ostali pa so še naprej razpravljali in zaključili: »Z očesom nekaj ni v redu.«      

 Kahil Gibran

Vsakič, ko se zbudiš radovednost, vzemite trenutek v si jo potolažite; če dovolite, da mine, se želja lahko nikoli ne povrne v tistega nikoli ne boste izvedeli.  

William Wirt